1. ลงทะเบียนอุปกรณ์

ตรวจสอบเลขพัสดุอุปกรณ์
อุปกรณ์ต้อง"ลงทะเบียนก่อน"
ถ้ายัง ลงทะเบียนอุปกรณ์ คลิก

2. ++เพิ่มข้อมูลแจ้งปัญหา

ใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้องอย่างครบถ้วน
เพื่อดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

3. ส่งข้อมูล รอดำเนินงาน

สามารถติดตามการดำเนินงานได้จาก web site
และทาง e-mail (กรณีที่ลงทะเบียนไว้)