1. ลงทะเบียนรับชื่อผู้ใช้งาน สำหรับเข้าระบบแจ้งซ่อม

ใช้ username password ที่ลงทะเบียนไว้ เข้าระบบเพื่อ กรอกฟอร์มการแจ้งซ่อม

2. ++เพิ่มข้อมูลแจ้งปัญหา

ใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้องอย่างครบถ้วน
เพื่อดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

3. ส่งข้อมูล รอดำเนินงาน

สามารถติดตามการดำเนินงานได้จาก web site
และทาง e-mail (กี่ลงทะเบียนไว้)